กรมการขนส่งทางบก

ระบบการอบรมต่ออายุ

ใบอนุญาตขับรถ

คำแนะนำ

ผลการอบรมออนไลน์มีอายุ 6 เดือน นับจากวันผ่านการอบรม

เพื่อความสะดวกในการดำเนินการ

แนะนำให้ท่านจองคิวผ่านแอป DLT Smart Queue

iOS : https://apple.co/2GIHARd

แอนดรอยด์ : http://bit.ly/2IkLpyO

หรือ https://gecc.dlt.go.th

ให้เรียบร้อยก่อนเข้าสู่ระบบการอบรม